Coaching

Coaching is een begeleidingsvorm waarbij het gaat om u als persoon in relatie tot het werk dat u doet. De tijd dat je een vak kon leren en dat vervolgens jarenlang kon uitoefenen ligt ver achter ons. De reis met een helder doel maakt in onze complexe samenleving plaats voor een trektocht naar steeds wijzigende bestemmingen. U kunt voor coaching kiezen als u uw prestaties wilt verbeteren in de uitoefening van uw beroep. De nadruk ligt op het veranderen van uw gedrag en het komen tot oplossingen en concrete resultaten in het werkveld.
De organisatiecontext en het beleid zijn belangrijke aspecten in de gesprekken. In coaching gaat het om de vraag welke kennis, houding, vaardigheden, keuzes, durf, inspiratie en ervaring u laat zien en welke u wilt ontwikkelen.

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

  • De balans tussen uw werk en uw privé-leven
  • De samenwerking met collega’s, leidinggevenden, werknemers of klanten
  • Grenzen aan leren geven
  • Kwaliteiten en ontwikkelpunten leren kennen
  • Procesgericht leren leiding geven

Registratie als registercoach bij de LVSC, Reg nr RC0307