Gestalt- en Psychotherapie

Aan het roer gaan staan
Vaak kom je in therapie omdat je bepaalde gebeurtenissen in je leven niet met elkaar kunt rijmen. Soms kan het aanvoelen dat je geen grip hebt op je leven en dat zaken je overkomen. Als je in therapie gaat, geef je aan weer aan het roer te willen staan van je eigen leven. Dit kan heel spannend zijn, omdat je wel weet dat het zo niet gaat, maar nog niet welke kant je dan wel op wilt. In gestalttherapie is dat ‘niet weten’, die impasse, heel belangrijk. Veel cliënten willen zo snel mogelijk een oplossing voor hun onbehagen. De ervaring leert, dat samen stil staan bij wat wrikt en schuurt, nodig is. Dat kan pijnlijk zijn en soms verdriet, angst of boosheid oproepen. Soms komen onverwachte ervaringen en gevoelens boven die we samen kunnen verkennen. Vaak ontdek je geleidelijk of opeens een richting die je op wilt gaan.
In gestalttherapie is er aandacht voor je verleden (ook voor je gezin van herkomst), maar de focus ligt vooral op hoe je nú in het leven staat. Zo kun je kracht in jezelf aanboren om met je situatie te leren omgaan.

 

Wat is Gestalttherapie?

Alleen praten over problemen geeft vaak geen verandering van gedrag en beleving. In de therapie maak ik soms ook gebruik van opstellingen, rollenspel, ontspanningsoefeningen of visualisaties. Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid je vragen op een creatieve manier te hanteren en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Op dit moment kan ik geen nieuwe cliënten aannemen

Gestalttherapie kan helpen bij:

Problemen die zich bij uitstek manifesteren in relaties:

 • moeite met het leggen of onderhouden van contacten
 • partner- en relatieproblematiek
 • problemen met intimiteit en seksualiteit
 • echtscheidingsbegeleiding en verwerking
 • (loyaliteits)conflicten in nieuw samengestelde gezinnen
 • identiteitsproblematiek
 • nabijheid en afstand, omgaan met grenzen

Verwerkingsvragen

 • rouw- en verliesverwerking
 • gevolgen van ongewenste intimiteiten en (seksueel) misbruik
 • traumaverwerking
 • angsten en problemen rond levensovergangen en levenstaken
 • zingevingvragen, vragen rond leven, lijden, geloof en perspectief
 • accepteren en verwerken van een chronische ziekte/handicap van jezelf, je kind, partner of een naaste
 • ontwikkelingsvragen rond persoonlijke groei. Versterken van het gevoel van eigenwaarde. Bij vrouwen: spanningsveld tussen autonomie en het geven van ´zorg’.

Stemmingsklachten en klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak

 • nervositeit, hyperventilatie, hoofdpijn, maagklachten
 • depressie, angsten, spanningen
 • stress, burn-out, overspannenheid
 • vermoeidheid