Supervisie

Supervisie is een begeleidingsvorm die gericht is op het bevorderen van deskundigheid bij professionals in op mensen gerichte beroepen. Ik hoop u als beroepsbeoefenaar uit te dagen om door de inbreng van uw werkervaringen en de reflectie daarop een nieuwe speelruimte te gaan ontdekken. Door aandacht te geven aan waar het soms schuurt en knelt in uw werkveld kunt u een breder en rijker verhaal op het spoor komen. Deze verdieping kan u een ander perspectief geven op uw leven en werk en alternatieven opleveren voor uw manier van werken.

De ‘kunsttrap’ in Maassluis is een mooi beeld voor supervisie. Loopt u de trap af dan ziet u namen van oude Maassluisers die vroeger in de wijk het Hoofd woonden ( Koos, Neeltje etc) . Loopt u de trap op dan leest u de namen van kinderen die nu in Maassluis wonen ( Jade, Arif). Al ‘spelend’ bewegen we in supervisie heen en weer tussen verleden, heden en toekomst, opgedane ervaringen en nieuwe uitdagingen. Flexibel zijn en verantwoordelijkheid nemen kan in tijden van verandering alleen als u blijft reflecteren op uw eigen handelen als professional en het effect hiervan op anderen.

Praktisch:

Supervisie kan individueel of in een kleine groep worden aangeboden. Een supervisietraject bestaat uit 8 – 10 bijeenkomsten van 75 minuten. ( bij een groepje 2 uur).

De supervisiebijeenkomsten vinden eens in de twee weken plaats. Voor de kosten zie bij tarieven.

Registraties als Supervisor

LVSC Landelijke Vereniging voor Supervisie enCoaching.
Erkend supervisor, registratienummer S 12850H
NVAGT Gestaltsupervisor
SKGV Supervisor bij de stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers